OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ozsmusic.cz/obchod. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.ozsmusic.cz/obchod jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím. Spotřebitel akceptací těchto obchodních podmínek, kterou projevuje při objednání zboží, zároveň objednává u dodavatele přepravní službu, s jejímž prováděním je započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, a to v úkonech směřujících k zajištění přepravy zboží ke spotřebiteli u spolupracující přepravní společnosti. Ve smyslu ust. § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku nemůže spotřebitel od této smlouvy o přepravě zboží odstoupit.

2. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

3. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním). Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

4. Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Platby za objednané zboží jsou prováděny na dobírku prostřednictvím České pošty a službou Zásilkovna.

5. Dodací podmínky

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. Veškeré zboží, u kterého je uvedena dostupnost „Skladem“, expedujeme k zákazníkovi do 48 hodin. Objednané zboží v ceně nad 1500,- Kč dodáváme zdarma.

6. Sklad

Skladem – ihned  odeslání
Není skladem – není k dispozici ani na e-shopu, ani u dodavatele
Na objednávku – produkt je u dodavatele, doručení prodlouženo o 2-3dny

7. Cena dopravy

 
Česká republika:
 

Česká pošta:

Nejlevnější doručení na adresu s platbou předem: 125 Kč
Balík na Poštu s platbou předem: 135 Kč
Zaslání s dobírkou – na adresu: 145 Kč/ na poštu: 155 Kč

Zásilkovna:

Platba předem: 85 Kč
Zaslání na dobírku: 109 Kč

PPL:

Platba předem: 99 Kč
Zaslání na dobírku: 119 Kč

Zaslání do zahraničí: po předchozí domluvě přes email info@ozsmusic.cz

Osobní odběr ve Světlé nad Sázavou: 0 Kč
U objednávek nad 1500 Kč je poštovné zdarma!

 
Slovensko:
 

Pošta:

Nejlevnější doručení na adresu s platbou předem: 185 Kč
Zaslání s dobírkou: 205 Kč

Zásilkovna:

Platba předem: 130 Kč
Zaslání na dobírku: 154 Kč

8. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.ozsmusic.cz/obchod a právním řádem platným v ČR. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním je nezbytné emailem informovat nás o odeslání zboží. Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet nebo poštovní poukázkou). Vracení peněz poštovní poukázkou na adresu je zpoplatněno dle ceníku České pošty (cca 22 Kč).

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na této adrese:

OZ’s Music Company
Ondřej Zbudil
Na Sídlišti 594
58291 Světlá nad Sázavou

Před odesláním každé zásilky nás prosím kontaktujte e-mailem na info@ozsmusic.cz

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Zkontrolujte si proto dodané zboží během přebírání zásilky.

9. Provozovatel a jeho kontakty


Ondřej Zbudil
Na Sídlišti 594
58291 Světlá nad Sázavou
IČO: 05571707
tel: 731 449 884
email: info@ozsmusic.cz

Veden v živnostenském rejstříku.

Provozovatel není plátcem DPH.

10. Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Zbudil, IČ: 05571707 (dále jen: Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

Adresa: Na Sídlišti 594, Světlá nad Sázavou, 582 91
Email: info@ozsmusic.cz
Telefon: +420 731 449 884

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně elektronického souboru „cookie“.

3. Pokud jste se přihlásil k odběru našeho newsletteru, Správce pak zpracovává Vaši emailovou adresu a časový záznam, kdy k souhlasu se zasíláním komerčních nabídek vztahujících se ke zboží nabízenému v eshopu ozsmusic.cz/obchod došlo.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· oprávněný zájem Správce spočívající v komunikacim s potenciálním zákazníkem/návštěvníkem stránky po vyplnění kontaktního formuláře,

· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

· statistické a analytické zpracování návštěvnosti.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

· zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

· zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.